Motorul este reglat cu ajutorul unui sistem interactiv de control care include ansamblul Motronic, convertizorul catalitic și senzorul de detectare a oxigenului care funcționează într-un mod extrem de eficient pentru a asigura faptul că orice substanță nocivă prezentă în gazele de eșapament este redusă în mod optim. Un convertizor catalitic cu colier metalic și metale prețioase precum paladiul și rodiul de la suprafață este utilizat pentru controlul emisiilor.
Aceste metale prețioase au un efect catalitic, transformând substanțele nocive precum monoxidul de carbon, hidrocarburile și protoxidul de azot în substanțe mai puțin nocive. Raportul aer/combustibil din cadrul procesului de combustie este esențial pentru eficiența convertizorului catalitic. În acest sens, un raport de 14,7 părți aer la o parte de combustibil ar fi ideal.
Senzorul de detectare a oxigenului măsoară conținutul de oxigen rezidual din gazele de eșapament, transmițând astfel semnalele de corecție necesare către unitatea de comandă pentru compoziția amestecului. Acest lucru asigură caracteristicile ecologice ale gazelor de eșapament în permanență.
Convertizoarele catalitice reglate, montate în cadrul sistemelor de evacuare bazate pe funcționare, cu un zgomot plăcut constituie o sinteză optimă pentru motocicletele moderne, atât pentru motociclist, cât și pentru mediu.
+ Află mai multe

Și mai multă tehnologie în detaliu

spinner